Vítejte ve školičce Piccolino


O nás

Za patnáct let v diplomatických službách, především na Blízkém východě a v Africe, jsme viděli malé děti vykonávající otrockou práci, těžkou práci v továrnách a děti jiným způsobem zneužívané. Některé z nich nikdy neviděly tužku, propisku, natož knihu.


Na druhé straně jsme po dlouhém zkoumání došli k zjištění, že se předškolním a školním dětem v některých zemích Evropy neúměrně ulevuje od všeobecně požadovaných znalostí, školní výukové plány se začaly postupně předělávat tak, aby vyhovovaly nejslabším žákům, děti začaly být celkově líné, málo schopné, sebestředné a zbytečně vzpurné.


S vidinou možných změn jsme se proto s kolegy diplomaty a pedagogy v roce 2007 rozhodli založit Dětský vzdělávací institut PICCOLINO, který by děti vzdělával novým a zcela unikátním způsobem a především, aby z nich vychoval „kvalitní lidi“.


Děti si hrají ve školce

Původně Piccolino vzdělávalo děti diplomatů a businessmanů, pro které byla znalost základů dvou či více cizích jazyků, všeobecného přehledu a etikety nutností.


Od roku 2009 na žádost ostatních rodičů Piccolino začalo poskytovat předškolní vzdělání i pro ostatní děti ve věku od 2 do 7 let zaměřené na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka a základů etikety.


V témže roce byly pro školáky a středoškoláky otevřeny každodenní odpolední kurzy výše zmíněných jazyků, kurzy logiky, etiky a etikety, všeobecným přehledem spolu s individuální přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a na maturitní zkoušky.


V roce 2010 se Piccolino začalo věnovat také specificky nadaným a mensa dětem a vytvořilo pro ně zcela unikátní individuální vzdělávací program.


Stejně tak lektoři Piccolina spolu s dětskými psychology a neurology vytvořili studijní program pro děti s lehčí formou autismu, ADHD, Aspergovým syndromem a LMD. Po absolvování tohoto vysoce specifického programu děti s poruchami potom dokáží (někteří dokonce jako premianti) bez pomoci osobních asistentů studovat a bezproblémově zvládat výuku na soukromých nebo státních školách.Denní program

  7:30  -    8:30 přivítání a volné hry

  8:30  -    9:00 seznámení s denním plánem a povídání o zážitcích z předchozího dne

  9:00  -  10:00 výuka (angličtina, matematika, psaní a čtení, etiketa, dopravní a zdravotní výchova)

10:00  -  10:30 svačina

10:30  -  12:30 tenis / atletika / flétna

12:30  -  13:00 oběd

13:00  -  14:30 malí : odpočinek, velcí : venkovní hry, vycházka / výuková pohádka

14.30  -  15:00 svačina

15:00  -  17:00 jazykové kurzy / kurzy etikety / kurzy logiky / výtvarné kurzy / pobyt na zahradě

17:00 příprava na odchod domů


Každý druhý čtvrtek : výlet / divadélko / muzeum / koncert / jízdárnaNaše filosofie


Motto : Vzdělání Vašich dětí = Vaše největší bohatství


Předškolní věk dítěte je nejlepším obdobím pro začátek výuky základů:

- slušného chování a mezilidské komunikace

- osobní hygieny a stolování

- chování k osobám odlišným (rozdílnost rasová, kulturní, fyzická, sociální i povahová)

- osobní bezpečnosti


Je to také ideální období pro výuku cizího jazyka, dítě se učí cizí jazyk jednoduchou a nenásilnou formou pomocí her, pohádek, říkadel a písniček. Hra je považována za nejefektivnější možný způsob výuky. Při hře dítě rozvíjí duševní a fyzické schopnosti, logiku, představivost a sociální chování. Děti jsou zároveň vedeny ke zdravému vztahu k přírodě a zvířatům a k pravidlům pořádku a čistoty na veřejnosti. Děti se podílí na vytváření denního programu a jsou chápány jako rovnocenný partner.


Děti na výletě

Pedagogická činnost Piccolina a vzdělávání dětí od raného věku vychází z celoživotní práce profesorky A.F. Ashdown a nositele Nobelovy ceny za ekonomii profesora J. Heckmana.


Dětem jsou předávány faktografické poznatky k jejich věku přiměřenou a zábavnou formou, ale především se zaměřujeme na rozvoj analytického myšlení, schopnost vyhledávat informace a umět je vyhodnocovat, schopnost pracovat v týmu a posilujeme u dětí sebevědomí, soustředění, sebekázeň a motivaci.


S dětmi se sportuje, cvičí jóga a podle ročního období děti buď plavou anebo hrají tenis. Děti také velmi dobře zvládají předškolní atletiku a kolektivní míčové hry.


Samozřejmostí jsou několikadenní pobyty v přírodě, kde děti provozují náročnější turistiku.


V rámci kulturních dní děti navštěvují hrady, zámky, muzea a divadélka.


V budově Piccolina je i několik zvířátek : pejsek, kočička, papoušek, králíci a morčata, se kterými si děti hrají, ale také se o ně starají.Institut je v současnosti rozdělen na:

 • Piccolino - mezinárodní předškolní zařízení s bilingvním anglicko-českým vzdělávacím programem zaměřeným na výuku jazyků, etikety a sportu
 • Speciální vzdělávací programy :
  • Academia Diplomatica - vzdělávací program pro děti diplomatů a cizinců
  • Nadané dítě - vzdělávací program pro děti s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi
  • Můj svět - vzdělávací program pro děti s autismem, ADHD, Aspergovým syndromem a LMD
 • Odpolední jazykové kurzy angličtiny (AJ, NJ, FJ, RJ) a vzdělávací kurzy logiky, etikety pro školní děti a mládež
 • Doučování dětí ZŠ a SŠ
 • Provozuje na sport zaměřené každodenní odpolední volnočasové aktivity turistika, in-line bruslení, tenis, krav maga, plavání
 • Příměstské tábory v období jarních, podzimních, a letních prázdnin